Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 301: Lạc vào hoang đảo (2)

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 301: Lạc vào hoang đảo (2)

Không rõ là chàng trai này bị ngáo đá thật hay giả vờ bị ngáo đá nữa ._.
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 301: Lạc vào hoang đảo (2)
Xem thêm phần có liên quan trước đó:
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.