Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 303: Công chúa tóc dài thoòng

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 303: Công chúa tóc dài thoòng

Theo khoa học thì có lẽ câu chuyện cô tích công chúa tóc dài là không tồn tại. :v
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 303: Công chúa tóc dài thoòng
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.