Lee Chul (bộ mới) phần 10: Giao dịch ma túy

 Lee Chul (bộ mới) phần 10: Giao dịch ma túy

Chúng ta cùng theo chân 2 tên trùm ma túy khét tiếng Hàn Quốc gia dịch mộ khối lượng ma túy khổng lồ.
 Lee Chul (bộ mới) phần 10: Giao dịch ma túy
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.