Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Lee Chul (bộ mới) phần 11: Tuyệt kỹ khinh công

 Lee Chul (bộ mới) phần 11: Tuyệt kỹ khinh công

Một câu chuyện rất hấp dẫn và kết thúc cũng vô cùng hấp dẫn ._.
 Lee Chul (bộ mới) phần 11: Tuyệt kỹ khinh công
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.