Lee Chul (bộ mới) phần 2: Hoàng tử ếch

 Lee Chul (bộ mới) phần 2: Hoàng tử ếch

Câu trả lời hợp lý nhất là: "do em xấu vl ra nên anh không thích!". 😂
 Lee Chul (bộ mới) phần 2: Hoàng tử ếch
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.