Lee Chul (bộ mới) phần 3: Luyện tập khinh công

 Lee Chul (bộ mới) phần 3: Luyện tập khinh công

Việc bé nhưng con kiến mà không làm được thì dù có tài giỏi đến nhường nào cũng vứt!
 Lee Chul (bộ mới) phần 3: Luyện tập khinh công
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.