Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Lee Chul (bộ mới) phần 3: Luyện tập khinh công

 Lee Chul (bộ mới) phần 3: Luyện tập khinh công

Việc bé nhưng con kiến mà không làm được thì dù có tài giỏi đến nhường nào cũng vứt!
 Lee Chul (bộ mới) phần 3: Luyện tập khinh công
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.