Lee Chul (bộ mới) phần 4: Đạo diễn tài ba

 Lee Chul (bộ mới) phần 4: Đạo diễn tài ba

Tôi mà là thằng diễn viên chính chắc tôi đâm thằng đạo diễn mất. :))
 Lee Chul (bộ mới) phần 4: Đạo diễn tài ba
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.