Lee Chul (bộ mới) phần 7: Tiên ông trả rìu

 Lee Chul (bộ mới) phần 7: Tiên ông trả rìu

Ông tiên xuất hiện kịp thời và đúng lúc y như trong phim hành động Hô ly uốt. :v
 Lee Chul (bộ mới) phần 7: Tiên ông trả rìu
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.