Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Lee Chul (bộ mới) phần 8: Dịch chuyển tức thời

 Lee Chul (bộ mới) phần 8: Dịch chuyển tức thời

Son Goku đã sang nhượng độc quyền lại công nghệ "dịch chuyển tức thời" cho nhà bác học Lee Chul. :v
 Lee Chul (bộ mới) phần 8: Dịch chuyển tức thời
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.