Mr. FAP (bộ mới) phần 101: Cú lừa của thế kỷ

 Mr. FAP (bộ mới) phần 101: Cú lừa của thế kỷ

Cái kết đắng cho những chàng trai luôn thích vợ mình còn trinh trắng.
 Mr. FAP (bộ mới) phần 101: Cú lừa của thế kỷ
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.