Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Mr. FAP (bộ mới) phần 107: Thẻ tích điểm

 Mr. FAP (bộ mới) phần 107: Thẻ tích điểm

Thời buổi của khác hàng thân thiết, bất cứ ai cũng có thẻ thành viên để tích điểm và nhận nhiều khuyến mãi.
 Mr. FAP (bộ mới) phần 107: Thẻ tích điểm
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.