Mr. FAP (bộ mới) phần 109: Bắt quả tang vợ

 Mr. FAP (bộ mới) phần 109: Bắt quả tang vợ

Các chàng trai, giảm bớt công việc và dành thời gian cho người phụ nữ của đời mình đi thôi.
 Mr. FAP (bộ mới) phần 109: Bắt quả tang vợ
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.