Mr. FAP (bộ mới) phần 111: Rủ bạn trai đến nhà

 Mr. FAP (bộ mới) phần 111: Rủ bạn trai đến nhà

Các bạn nữ đã tìm ra cách tốt nhất để rủ bạn trai đến chơi nhà chưa?
 Mr. FAP (bộ mới) phần 111: Rủ bạn trai đến nhà
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.