Mr. FAP (bộ mới) phần 83: Tra tấn tàn ác

 Mr. FAP (bộ mới) phần 83: Tra tấn tàn ác

Người nữ tra tấn là một người cực kỳ tàn bạo, có thể dùng sắt thép để hành hạ không thương tiếc, có thể làm những thứ cứng đầu trở thành mềm nhũn (và ngược lại).
 Mr. FAP (bộ mới) phần 83: Tra tấn tàn ác
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.