Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Mr. FAP (bộ mới) phần 85: Trước khi qua đời

 Mr. FAP (bộ mới) phần 85: Trước khi qua đời

Tử thần trong truyện này chắc là hoa hậu tử thần quá, ăn mặc đẹp và bốc lửa thế cơ mà.
 Mr. FAP (bộ mới) phần 85: Trước khi qua đời
Các phần khác có liên quan đến phần truyện này cho ai quan tâm:
  1. Mr. FAP (bộ mới) phần 48: Đêm trước khi chết

  2. Mr. FAP (bộ mới) phần 50: Đêm trước khi chết (2)

  3. Mr. FAP (bộ mới) phần 29: Tử thần mê gái đẹp

  4. Mr. FAP (bộ mới) phần 30: Tử thần ghét gái đẹp

Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.