Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Mr. FAP (bộ mới) phần 88: Vòng 3 rộng mở

 Mr. FAP (bộ mới) phần 88: Vòng 3 rộng mở

Đôi khi con gái họ quá tập trung đến những gì họ cần mà quên hết những gì họ đang có.
 Mr. FAP (bộ mới) phần 88: Vòng 3 rộng mở
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.