Mr. FAP (bộ mới) phần 88: Vòng 3 rộng mở

 Mr. FAP (bộ mới) phần 88: Vòng 3 rộng mở

Đôi khi con gái họ quá tập trung đến những gì họ cần mà quên hết những gì họ đang có.
 Mr. FAP (bộ mới) phần 88: Vòng 3 rộng mở
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.