Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Mr. FAP (bộ mới) phần 89: Đức vua kén rể

 Mr. FAP (bộ mới) phần 89: Đức vua kén rể

Chọn được hiền tài làm rể, đâu phải là chuyện dễ dàng, phải thật sáng suốt và anh minh!
 Mr. FAP (bộ mới) phần 89: Đức vua kén rể
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.