Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Mr. FAP (bộ mới) phần 93: The ring (2)

 Mr. FAP (bộ mới) phần 93: The ring (2)

Có nhiều cách khác nhau để một con ma khiến cho một con người từ giã cõi đời...
 Mr. FAP (bộ mới) phần 93: The ring (2)
Xem phần có liên quan:
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.