Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Mr. FAP (bộ mới) phần 94: Hàng to - hàng nhỏ

 Mr. FAP (bộ mới) phần 94: Hàng to - hàng nhỏ

Con gái luôn thích những thứ lâu dài, xin nhắc lại, lâu và dài, ngoài ra còn to nữa. :))
 Mr. FAP (bộ mới) phần 94: Hàng to - hàng nhỏ
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.