Mr. FAP (bộ mới) phần 95: Người yêu của thằng bạn

 Mr. FAP (bộ mới) phần 95: Người yêu của thằng bạn

Liệu đây có phải là tình bạn vĩ đại nhất mà tôi từng chứng kiến?
 Mr. FAP (bộ mới) phần 95: Người yêu của thằng bạn
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.