Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Mr. FAP (bộ mới) phần 97: Tạo ra lửa - tạo ra nước

 Mr. FAP (bộ mới) phần 97: Tạo ra lửa - tạo ra nước

Giờ mới biết cách tạo ra lửa cũng có thể áp dụng để tạo ra nước được!
 Mr. FAP (bộ mới) phần 97: Tạo ra lửa - tạo ra nước
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.