Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Mr. FAP (bộ mới) phần 99: Cuối cùng chiếc lá

 Mr. FAP (bộ mới) phần 99: Cuối cùng chiếc lá

Phụ nữ họ rất thông minh, mọi thứ họ đều đem lên bàn cân so sánh để lựa chọn, họ thông minh đến mức tàn nhẫn...
 Mr. FAP (bộ mới) phần 99: Cuối cùng chiếc lá
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.