Silent Horror chap 71: Đồng chí

 Silent Horror chap 71: Đồng chí

Trong chiến đấu, người nào bị thương không có nghĩa là người đó chết trước.
 Silent Horror chap 71: Đồng chí
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.