Silent Horror chap 72: Khám nghiệm tử thi

 Silent Horror chap 72: Khám nghiệm tử thi

Một công việc nguy hiểm khi mà người sống và người chết tiếp xúc với nhau bằng những con dao mổ sắc nhọn.
 Silent Horror chap 72: Khám nghiệm tử thi
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.