Silent Horror chap 73: Gái giang hồ

 Silent Horror chap 73: Gái giang hồ

Trai giang hồ, gái thuyền quyên, ở đây đã được đổi ngược lại nhưng là theo một ý niệm khác.
 Silent Horror chap 73: Gái giang hồ
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.