Silent Horror chap 75: Không còn yêu thương

 Silent Horror chap 75: Không còn yêu thương

Mỗi thứ đồ vật đều có linh hồn của riêng nó, đặc biệt là mấy con búp bê.
 Silent Horror chap 75: Không còn yêu thương
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.