Silent Horror chap 78: Pho tượng

 Silent Horror chap 78: Pho tượng

Nếu đi ngang qua một pho tượng nào đó ở nơi hoang vu, hãy thành tâm khấn vái!
 Silent Horror chap 78: Pho tượng
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.