Silent Horror chap 79: Bài kiểm tra

 Silent Horror chap 79: Bài kiểm tra

Gian lận trong thi cử không bao giờ mang lại một cái kết tốt đẹp cho lắm.
 Silent Horror chap 79: Bài kiểm tra
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.