Silent Horror chap 82: Ngoáy tai

 Silent Horror chap 82: Ngoáy tai

Chết vì ngoáy tai, bạn đã nghe bao giờ chưa?
 Silent Horror chap 82: Ngoáy tai
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.