Silent Horror chap 83: Kẻ bị truy nã

 Silent Horror chap 83: Kẻ bị truy nã

Sẽ có lúc bạn nhận ra rằng, vì tiền người ta có thể làm mọi thứ xấu xa với bạn, kể cả người đó có là người thân đi chẳng nữa.
 Silent Horror chap 83: Kẻ bị truy nã
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.