Silent Horror chap 86: Những chậu cây đầu người

 Silent Horror chap 86: Những chậu cây đầu người

Một gia đình 4 thành viên có người mẹ bị chứng hoang tưởng nặng, ai sẽ là người sống sót cuối cùng?
 Silent Horror chap 86: Những chậu cây đầu người
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.