Silent Horror chap 91: Vẽ bậy

 Silent Horror chap 91: Vẽ bậy

Những vòng luẩn quẩn đan vào nhau, cho đến khi pic cuối cùng hiện ra.
 Silent Horror chap 91: Vẽ bậy
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.