Silent Horror chap 92: Lời nói dối

 Silent Horror chap 92: Lời nói dối

Bạn có thể che giấu lời nói dối trong một ngày, 1 tháng, 1 năm, nhưng không thể che giấu cả 1 đời.
 Silent Horror chap 92: Lời nói dối
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.