Silent Horror chap 96: Bữa tối thịt người

 Silent Horror chap 96: Bữa tối thịt người

Bữa ăn đúng nghĩa cho ngày Haloween năm nay.
 Silent Horror chap 96: Bữa tối thịt người  Silent Horror chap 96: Bữa tối thịt người
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.