Mr. FAP (bộ mới) phần 96: Vật nhau với con gái

 Mr. FAP (bộ mới) phần 96: Vật nhau với con gái

Thắng con gái thì có gì đáng tự hào chứ?
 Mr. FAP (bộ mới) phần 96: Vật nhau với con gái
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.