Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Mr. FAP (bộ mới) phần 106: Tán gái truyền kỳ

 Mr. FAP (bộ mới) phần 106: Tán gái truyền kỳ

Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, tán gái là phải kiên trì. ^^
 Mr. FAP (bộ mới) phần 106: Tán gái truyền kỳ
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.