Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Truyện Mìn Lèo #40

 Truyện Mìn Lèo #40

Khi Mìn Lèo có một chú "mèo bông" thì sao nhỉ?
 Truyện Mìn Lèo #40
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.