Truyện Mìn Lèo #40

 Truyện Mìn Lèo #40

Khi Mìn Lèo có một chú "mèo bông" thì sao nhỉ?
 Truyện Mìn Lèo #40
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.