Truyện Mìn Lèo #41

 Truyện Mìn Lèo #41

Ăn chuối cũng chết tức tưởi, thà đừng ăn còn hơn. :v
 Truyện Mìn Lèo #41
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.