Truyện Mìn Lèo #46

 Truyện Mìn Lèo #46

Bạn có biết là Chái Dò là một thợ hớt tóc chuyên nghiệp? Là một cây kéo vàng lừng danh trong thế giới loài chó? :v
 Truyện Mìn Lèo #46
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.