Truyện Mìn Lèo #47

 Truyện Mìn Lèo #47

Một cuộc đua xe thể thức 1 vô cùng gay cấn và hồi hộp, Mìn Lèo và Chái Dò - ai sẽ là người chiến thắng?
 Truyện Mìn Lèo #47
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.