Truyện Mìn Lèo #49

 Truyện Mìn Lèo #49

Ma quỷ có bao giờ hại người đâu, chỉ có người là hại chính mình mà thôi!
 Truyện Mìn Lèo #49
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.