Truyện Mìn Lèo #50

 Truyện Mìn Lèo #50

Thật khó có từ ngữ nào diễn tả được cái trình độ tham ăn của con Mìn Lèo này.
 Truyện Mìn Lèo #50
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.