Truyện Mìn Lèo #51

 Truyện Mìn Lèo #51

Đã hiểu vì sao loài khủng long tuyệt chủng - do con Mìn Lèo chứ ai! ._.
 Truyện Mìn Lèo #51
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.