Truyện Mìn Lèo #55

 Truyện Mìn Lèo #55

Bình thường tự cù nách bản thân thì không bao giờ buồn cười, còn cù người khác thì người khác cười, với con Mìn Lèo này thì ngược lại. :v
 Truyện Mìn Lèo #55
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.