Truyện Mìn Lèo #57

 Truyện Mìn Lèo #57

Cuộc chiến có hồi kết giữa siêu mèo, siêu chó, siêu gà và... siêu người.
 Truyện Mìn Lèo #57
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.