Truyện Mìn Lèo #59

 Truyện Mìn Lèo #59

Nghịch ngợm quá rồi cũng có ngày lăn ra ốm ._.
 Truyện Mìn Lèo #59
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.