Truyện Mìn Lèo #60

 Truyện Mìn Lèo #60

Sẽ ra sao nếu một ngày Mìn Lèo muốn làm... một chú chim?
 Truyện Mìn Lèo #60
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.