Truyện Mìn Lèo #61

 Truyện Mìn Lèo #61

Ngày đầu tiên Mìn Lèo đi học, không mắt ướt nhạt nhòa nhưng ai cũng phải sợ.
 Truyện Mìn Lèo #61
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.