Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Truyện Mìn Lèo #62

 Truyện Mìn Lèo #62

Tập này xuất hiện nhân vật mới, đồng thời là bạn gái tương lai của Mìn Lèo. :v
 Truyện Mìn Lèo #62
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.