Truyện Mìn Lèo #63

 Truyện Mìn Lèo #63

Mìn Lèo tuy là một nhân vật hư cấu giữa bọ và mèo nhưng nhìn chung nó vẫn đậm đặc trưng của loài mèo: ngày ngủ đêm thức.
 Truyện Mìn Lèo #63
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.