Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Truyện Mìn Lèo #63

 Truyện Mìn Lèo #63

Mìn Lèo tuy là một nhân vật hư cấu giữa bọ và mèo nhưng nhìn chung nó vẫn đậm đặc trưng của loài mèo: ngày ngủ đêm thức.
 Truyện Mìn Lèo #63
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.